Mục tiêu nào dưới đây không thuộc chiến...

Mục tiêu nào dưới đây không thuộc chiến lược ‘Cam kết và mở rộng” của...

0
Mục tiêu nào dưới đây không thuộc chiến lược ‘Cam kết và mở rộng” của Mĩ?
Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. Sử dụng khẩu hiệu ‘thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP