What do the second and the third paragraphs...

What do the second and the third paragraphs of the passage mainly dis...

0

What do the second and the third paragraphs of the passage mainly discuss?

The link between heart attacks and marriage
Unusual risk factors in heart attacks
Age and gender factors in heart attacks
Myths about lifestyles and heart attacks

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Unusual risk factors in heart attacks

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP