______ people in cities now choose to get...

______ people in cities now choose to get married later than previous...

0
______ people in cities now choose to get married later than previous generations.
More and moreLittle by littleLess and lessMany and many

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 8: Đáp án A

More and more: Càng ngày càng- So sánh kép.
Các đáp án còn lại:
B. little and little: từng chút một.
C. less and less: càng ít đi (N đếm được).
D. Không tồn tại “Many and many”
Dịch: Càng ngày càng có nhiều người thành phố chọn kết hôn muộn hơn những thế hệ trước.

More and more

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP