People say that Mr Goldman gave nearly a...

People say that Mr Goldman gave nearly a million pounds to charity la...

0
People say that Mr Goldman gave nearly a million pounds to charity last year.
Mr Goldman is said to have given nearly a million pounds to charity last year.Nearly a million pounds is said to be given to charity by Mr Goldman.Mr Goldman was said to have given nearly a million pounds to charity last year.Nearly a million pounds was said to have been given to charity by Mr Goldman.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mr Goldman is said to have given nearly a million pounds to charity last year.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP