Peter had very little money He managed to...

Peter had very little money. He managed to make ends meet.

0
Peter had very little money. He managed to make ends meet.
Peter found it hard to live on very little money.Having a little money, Peter couldn’t make ends meet.Peter could hardly live on little money.Peter got by on very little money.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 34: Đáp án D

Peter có rất ít tiền. Anh ấy đã cố gắng xoay sở để kiếm sống.
= D. Peter đã cố xoay sở với số tiền ít ỏi. (get by: xoay sở, đối phó).
Các đáp án còn lại sai nghĩa:
A. Pteter nhận ra thật là khó để sống dựa vào 1 ít tiền.
B. Có ít tiền, Peter đã không thể sống no đủ.
C. Pteter đã không thể sống dựa vào 1 chút tiền.

Peter got by on very little money.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP