My sister and I dressed as quickly as...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sen...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
My sister and I dressed as quickly as we could, but we missed the school bus and we late for school.
My sister and I could dress quickly but could not be in time for school.My sister and I missed the school bus, so we were late for school.My sister and I dressed quickly but we were late for school because we missed the school bus.My sister and I were late for school because we dressed so quickly

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 31: Đáp án C

Em gái và tôi đã cố gắng mặc đồ nhanh nhất có thể nhưng chúng tôi đã trễ xe bus và muộn giờ đến trường.
= C. Em gái và tôi đã cố gắng mặc đồ nhanh nhưng chúng tôi vẫn muộn giờ đến trường bởi bị trễ xe bus.
Các đáp án còn lại không đúng nghĩa:
A. Em gái và tôi đã có thể mặc đồ nhanh nhưng đã không thể kịp giờ tới trường.
B. Em gái và tôi đã bị trễ xe bus nên chúng tôi đã muộn giờ tới trường.
D. Em gái và tôi đã đến trường muộn bởi chúng tôi đã cố mặc đồ thật nhanh.

My sister and I dressed quickly but we were late for school because we missed the school bus.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP