- Peter: "My parents gave me no choice...

- Peter: "My parents gave me no choice but to study business."- Danny...

0
- Peter: "My parents gave me no choice but to study business."
- Danny: “ _______.”
Well, so be itOf course notOh, by all meansNo, I can’t get it

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Well, so be it

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP