Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa...

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa ba nguyên tố C, H và O?

0
Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa ba nguyên tố C, H và O?
Poli (vinyl clorua). Tinh bột. Polietilen. Tơ nilon – 6,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tinh bột.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP