Phát biểu nào sau đây không đúng với...

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta...

3
Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay?
Nhiên liệu cho sản xuất điện ở miền Trung là khí tự nhiên. Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp điện, Trong cơ cấu sản lượng điện, nhiệt điện chiếm tỉ trọng lớn nhất Hàng loạt nhà máy điện có công suất lớn đang hoạt động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhiên liệu cho sản xuất điện ở miền Trung là khí tự nhiên.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP