Phát biểu nào sau đây không đúng với...

Phát biểu nào sau đây không đúng với dân số nông thôn và dân số thành...

3
Phát biểu nào sau đây không đúng với dân số nông thôn và dân số thành thị nước ta?
Cả dân số thành thị và dân số nông thôn đều tăng.Dân số thành thị nhiều hơn dân số nông thôn.Dân số thành thị tăng nhanh hơn dân số nông thôn.Dân số nông thôn nhiều hơn dân số số thành thị.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
Dân số thành thị nhiều hơn dân số nông thôn.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP