Qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), bài học nào là...

0
Qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), bài học nào là nhân tố hàng đầu được vận dụng xuyên suốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy sức mạnh toàn diện của cả nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP