Quan điểm đổi mới của Đảng ta là...

Quan điểm đổi mới của Đảng ta là

0
Quan điểm đổi mới của Đảng ta là
đổi mới để khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. đổi mới về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. đổi mới phải toàn diện và đồng bộ. đổi mới toàn diện và đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đổi mới toàn diện và đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP