Thắng lợi cơ bản trong chống phá “bình...

Thắng lợi cơ bản trong chống phá “bình định” góp phần đánh bại “Chiến...

0
Thắng lợi cơ bản trong chống phá “bình định” góp phần đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ là
giải phóng nhiều vùng nông thôn rộng lớn. làm sụp đổ phần lớn hệ thống “ấp chiến lược” của địch. phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị diễn ra mạnh. giải phóng nhiều vùng nông thôn rộng lớn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
làm sụp đổ phần lớn hệ thống “ấp chiến lược” của địch.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP