Thắng lợi trên mặt trận chính trị trong...

Thắng lợi trên mặt trận chính trị trong chiến lược “Việt Nam hoá chiế...

0
Thắng lợi trên mặt trận chính trị trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”
Cuộc vận động thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình được thành lập. Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP