Tác động của cuộc cách mạng khoa học...

Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đối với đời sống loài...

0
Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đối với đời sống loài người là
công nghiệp các quốc gia ít chú trọng đến sự nghiệp giáo dục đào tạo. làm thay đổi lớn về cơ cấu dân cư và chất lượng nguồn nhân lực. làm thay đổi vị trí cơ cấu các ngành sản xuất và các vùng kinh tế. sử dụng năng lượng nhiên liệu than đá nhiều hơn dầu m .

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
làm thay đổi lớn về cơ cấu dân cư và chất lượng nguồn nhân lực.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP