Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước hậu...

Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, hậu phương miền Bắc có vai trò q...

0
Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, hậu phương miền Bắc có vai trò quan trọng nào sau đây?
Đáp ứng yêu cầu của nhân dân Miền Nam. Đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc kháng chiến ở chiến ở cả hai miền. Đáp ứng yêu cầu chiến đấu của nhân dân Miền Nam. Đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhân dân Miền Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc kháng chiến ở chiến ở cả hai miền.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP