Bài học quan trọng nào đối với Việt...

Bài học quan trọng nào đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập và ...

0
Bài học quan trọng nào đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay được rút ra từ cuộc đàm phán và kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?
Tránh phụ thuộc vào các nước lớn nhưng hợp tác Đông Dương. Tranh thủ các nước lớn để đấu tranh và đối thoại đa phương. Tiến hành đàm phán hòa bình và hợp tác đối thoại. Tích cực sử dụng đàm phán với đẩy mạnh quân sự.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tiến hành đàm phán hòa bình và hợp tác đối thoại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP