Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện...

Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Việt Nam có thể rút ra bà...

0
Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?
Tập trung chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng nội địa. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tập trung chủ đạo vào sản xuất hàng hóa để xuất khẩu. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP