Nội dung nào sau đây là điểm chung...

Nội dung nào sau đây là điểm chung và cũng là ưu điểm lớn nhất trong ...

4
Nội dung nào sau đây là điểm chung và cũng là ưu điểm lớn nhất trong các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?
xác định đúng đối tượng đấu tranh là thực dân Pháp. tập hợp được đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. khởi nghĩa vũ trang theo phạm trù phong kiến. làm chậm quá trình khai thác thuộc địa của Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
xác định đúng đối tượng đấu tranh là thực dân Pháp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP