Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới phong trào...

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)?

5
Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)?
Chính quyền Mĩ - Diệm đã suy yếu. Hội nghị lần thứ 15 (1/1959) quyết định dùng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm. Lực lượng cách mạng miền Nam đã lớn mạnh. Mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam với Mĩ - Diệm gay gắt hơn bao giờ hết.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội nghị lần thứ 15 (1/1959) quyết định dùng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP