Trung ương Đảng Chính phủ và Chủ tịch...

Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lượ...

0
Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì với kẻ thù trong thời kì từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946?
Hòa với Pháp và Trung Hoa Dân quốc để chuẩn bị lực lượng. Đánh Pháp và Trung Hoa Dân quốc, kiên quyết bảo vệ nền độc lập. Hòa với Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp. Hòa với Pháp để đuổi Trung Hoa Dân quốc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hòa với Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP