Đảng Quốc đại là chính đảng của giai...

Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào sau đây ở Ấn Độ?

0
Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào sau đây ở Ấn Độ?
Tư sản. Tầng lớp quý tộc mới. Vô sản. Giai cấp phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tư sản.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP