Khẩu hiệu chính nào sau đây được Đảng...

Khẩu hiệu chính nào sau đây được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong p...

0
Khẩu hiệu chính nào sau đây được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong phong trào cách mạng 1930 – 1931?
“Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” và “Đả đảo phong kiến”. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít”.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” và “Đả đảo phong kiến”.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP