Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên...

Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 là

0
Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 là
làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp. buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến của ta. ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP