Vì sao sau hai bản Hiệp ước năm...

Vì sao sau hai bản Hiệp ước năm 1883 và 1884 nước ta chính thức rơi v...

0
Vì sao sau hai bản Hiệp ước năm 1883 và 1884 nước ta chính thức rơi vào tay Pháp?
Triều đình nhà Nguyễn mất hết quyền cai trị đất nước. Nhà Nguyễn trở thành tay sai cho Pháp. Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã thất bại. Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP