Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong...

Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là

0
Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là
đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. sự nghiệp cách mạng là của nhân dân. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP