Thực tiễn của hậu phương trong cuộc kháng...

Thực tiễn của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954...

0
Thực tiễn của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) đã để lại cho Đảng ta bài học về
tăng cường hợp tác quốc tế. xây dựng nền kinh tế thị trường. xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. phát huy sức mạnh toàn dân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
phát huy sức mạnh toàn dân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP