Năm 1975 kinh tế miền Nam Việt Nam...

Năm 1975, kinh tế miền Nam Việt Nam trong chừng mực nhất định phát tr...

0
Năm 1975, kinh tế miền Nam Việt Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng
thuộc địa nửa phong kiến. quá độ lên chủ nghĩa xã hội. tư bản chủ nghĩa. phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tư bản chủ nghĩa.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP