Những thành tựu của công cuộc đổi mới...

Những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta khẳng định

0
Những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta khẳng định
những hạn chế của giai đoạn 1976 – 1985 đã được khắc phục. đường lối đổi mới của Đảng là đúng. nước ta đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội. đổi mới là tất yếu khách quan.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đường lối đổi mới của Đảng là đúng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP