Quyền khiếu nại tố cáo là công cụ...

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dâ...

0
Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ
trực tiếp. tập trung. đại diện. gián tiếp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
trực tiếp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP