Sự thỏa thuận giữa người lao động và...

Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc l...

0
Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên thể hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào?
Lĩnh vực kinh doanh. Trong quan hệ nhân thân. Trong giao kết hợp đồng lao. Lĩnh vực gia đình.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Trong giao kết hợp đồng lao.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP