Quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Đông...

Quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt ...

0
Quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam là quyết định của
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (3-1935) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (6-1960) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP