Nội dung nào sau đây không phải là...

Nội dung nào sau đây không phải là chính sách đối ngoại của Mĩ dười t...

0
Nội dung nào sau đây không phải là chính sách đối ngoại của Mĩ dười thời Tổng thống B. Clintơn (1991 – 2000) ?
tích cực chạy đua vũ trang, mở rộng quy mô và mức độ cuộc Chiến tranh lạnh. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước. Tăng cương khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tích cực chạy đua vũ trang, mở rộng quy mô và mức độ cuộc Chiến tranh lạnh.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP