Ý nghĩa nào sau đây không thuộc về...

Ý nghĩa nào sau đây không thuộc về thắng lợi của phong trào “Đồng khở...

0
Ý nghĩa nào sau đây không thuộc về thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) của quân và dân miền Nam ?
Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ. Làm phá sản chiến lược “chiến tranh một phía” của Mĩ. Làm thất bại hoàn toàn thủ đoạn dồn dân lập “Ấp chiến lược’ của Mĩ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Làm thất bại hoàn toàn thủ đoạn dồn dân lập “Ấp chiến lược’ của Mĩ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP