Với việc ký Hiệp định sơ bộ ngày...

Với việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, thực dân Pháp đã phải

0
Với việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, thực dân Pháp đã phải
công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập. công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập tự do.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP