Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa...

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

0
Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
propyl propionat.metyl propionat.propyl fomat.metyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Ta có ancol metylic là CH3OH || axit propionic là C2H5COOH.

C2H5COOH + CH3OH → C2H5COOCH3 + H2O.

C2H5COOCH3 có tên gọi là metyl propionat Chọn B
metyl propionat.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP