Sau cách mạng tháng 8 để giải quyết...

Sau cách mạng tháng 8, để giải quyết căn bản nạn đói có tính chất lâu...

0
Sau cách mạng tháng 8, để giải quyết căn bản nạn đói có tính chất lâu dài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi
Thành lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ngày đồng tâm” “Tấc đất tấc vàng”, “không một tấc đất bỏ hoang” “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!” Bãi bỏ các thứ thuế vô lý của chế độ cũ, giảm tô 25%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP