Việt Nam có thể rút ra bài học...

Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ mô h...

0
Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
Không cần thiết phải tiến hành cải tổ trước những biến động của tình hình thế giới trở thành đồng minh của Mĩ và tăng cường giao lưu hợp tác với các nước về mọi mặt Cần tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóa Kiên định con đường Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kiên định con đường Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP