Tại sao lại khẳng định từ sau chiến...

Tại sao lại khẳng định từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đế...

1
Tại sao lại khẳng định từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp
Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trường Đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp uộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Hướng dẫn giải câu này:

- Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 đã chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta sang một giai đoạn mới, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương, chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Đây là cuộc phản công lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Đến chiến thắng Biên giới thu- đông năm 1950, quân đội ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Sai lầm và chú ý: ghi nhớ ý nghĩa quan trọng của các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống

Pháp và chống Mĩ của Việt Nam

Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trường

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP