Cho dữ liệu sau: “Cuộc … 1 đã...

Cho dữ liệu sau: “Cuộc …(1) đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cư...

0
Cho dữ liệu sau: “Cuộc …(1) đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc …(2) lớn nhất thế giới” (Trích SGK Lịch sử 12 NXBGD 2008,tr.34). Hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thiện phần còn thiếu trong đoạn dữ liệu trên.
(1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất phần mềm (1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất máy bay (1) – “cách mạng xanh”, (2) – sản xuất gạo. (1) – “ cách mạng trắng”, (2) – sản xuất sữa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : điền từ, Sgk 12 trang 34 Cách giải:

“Cuộc cách mạng chất xám đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới”.

(1) – “cách mạng chất xám”, (2) – sản xuất phần mềm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP