Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 1918...

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918), khuynh hướng cách mạng vô s...

0
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918), khuynh hướng cách mạng vô sản từng bước thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam vì:
giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản đã lỗi thời

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : phân tích, đánh giá Cách giải:

Đáp án A: khuynh hướng vô sản và dân chủ đều nhằm giải quyết mâu thuẫn cơ bản nhất của dân tộc Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp tuy chủ trương thực hiện là khác nhau.

Đáp án B: khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản xuất phát từ châu Âu từ thế kỉ XVII, khuynh hướng vô sản bắt đầu từ nước Nga, đặc biệt ảnh hướng đến Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử là cần phải có giap cấp lãnh đạo đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân (vốn là hai lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng Việt Nam) để chống Pháp, giành độc lập dân tộc. Trong khi đó, giai cấp tư sản đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này còn non yếu về chính trị, nhỏ bé về kinh tế. Khuynh hướng vô sản phù hợp với yêu cầu của lịch sử hơn rất nhiều so với khuynh hướng dân chủ tư sản đang lỗi thời. - Đáp án C: cả hai khuynh hướng đều có sự tham gia của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chống Pháp, giành độc lập dân tộc.

Đáp án D: khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế là dựa vào những điều kiện của bân thân khuynh hướng này.

là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP