Khác với cách mạng tháng Tám năm 1945...

Khác với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, cách mạng tháng 10 ...

0
Khác với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 diễn ra theo hình thái
bắt đầu từ thành thị, lấy thành thị làm trung tâm nổ ra đồng thời trên cả nước, bất kể nông thôn hay thành thị kết hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị bắt đầu từ nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
bắt đầu từ thành thị, lấy thành thị làm trung tâm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP