Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939...

Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học nào còn nguyên giá trị tro...

0
Từ phong trào dân chủ 1936 – 1939, bài học nào còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào cách mạng nước ta Sự linh hoạt trong các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP