Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được...

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của cu...

0
Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2 – 1930) cho cách mạng Việt Nam là
phải tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân phải biết chờ thời cơ chín muồi có đường lối lãnh đạo đúng đắn có sự chuẩn bị đúng đắn

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
có đường lối lãnh đạo đúng đắn

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP