Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông...

Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thực dân Pháp đã lợi dụng ...

0
Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thực dân Pháp đã lợi dụng việc làm nào để chuẩn bị tiến hành xâm lược Việt Nam?
Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn Tiến hành trao đổi sản phẩm thủ công Pháp truyền bá đạo Thiên chúa đầu tư kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : Sgk 11 trang 107 Cách giải:

Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, thưc dân Pháp đã lợi dụng việc truyền đạo Thiên Chúa để chuẩn bị tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược
truyền bá đạo Thiên chúa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP