“Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng...

“Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có c...

0
“Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ chính quyền của Mĩ - Diệm” (SGK Lịch sử 12, cơ bản). Đoạn trích trên là quyết định của Hội nghị hay Đại hội nào?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (9/1960). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973). Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/1946). Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/1959).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/1959).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP