Thủ đoạn thâm độc của Mĩ khi thực...

Thủ đoạn thâm độc của Mĩ khi thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến...

0
Thủ đoạn thâm độc của Mĩ khi thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và cũng là điểm khác so với các chiến lược trước mà Mĩ đã triển khai
là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam. tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN. thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”. được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp đáng kể của quân đội Mĩ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP