Thắng lợi quân sự của quân dân Việt...

Thắng lợi quân sự của quân dân Việt Nam buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng h...

0
Thắng lợi quân sự của quân dân Việt Nam buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc và kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam là:
Cuộc Tổng tiến công và nổi dây Xuân 1968. “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 năm 1971.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP