Sự chuyển biến về kinh tế và xã...

Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối q...

0
Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Chuyển biến về kinh tế kéo theo những chuyển biến xã hội tích cực Chuyển biến về kinh tế dẫn tới những tác động xấu về mặt xã hội huyển biến về xã hội kéo theo sự biến đổi về mặt kinh tế. Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : Sgk 12 trang 78, suy luận Cách giải:

- Trước khi Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa, Việt Nam là một nước nông nghiệp mang tính chất phong kiến với hai giai cấp cơ bản là địa chủ phong kiến và nông dân. - Khi Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa, cơ cấu nền kinh tế có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển các ngành kinh tế theo khuynh hướng tư bản chủ nghĩa, dẫn đến viêc hình thành những lực lượng xã hội mới như công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
Chuyển biến về kinh tế kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP