Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận...

Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân...

0
Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là
Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII. ở Đông Dương có Toàn quyền mới. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp : Sgk 12 trang 98, suy luận

Tháng 6-1936, chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ ở thuộc địa. Chính điều kiện khách quan thuận lợi này đã tạo điều kiện cho ta đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.
Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP